Trappor med Design & Personlighet från ATAB-Trappan

-Trapper med Design & Personlighed

ATAB-Trappan på Instagram

Vores miljøpolitik.

"ATAB-Trappans virksomhed påvirker miljøet - præcis som al anden industriel virksomhed. Det er vores pligt at reducere påvirkningen af miljøet så meget som muligt. Vi har samme ansvar over for naturen som over for vores kunder, ansatte og samfundet omkring os.
ATAB-Trappans miljøpolitik er at bidrage til en holdbar styring af vores naturressourcer ved fortløbende at reducere vores egen påvirkning. Det indebærer en stadig forbedring og forebyggelse af forurening af miljøet."

For at indfri denne miljøpolitik skal vi...
-  aktivt drive og udvikle miljøspørgsmålene i samarbejde med vores medarbejdere.
-  følge op på de overordnede og detaljerede miljømål.
-  have højere standard på miljøet i vores virksomhed end hvad lovgivningen angiver.
-  ved indkøb af træmaterialet få garantier for genplantning.
-  ved indkøb benytte virksomheder som har miljøledelsessystem eller er ved at indføre et sådant.

Vores miljødeklaration

-  ATAB-Trappan AB har tilladelse ifølge miljølovgivningen.
-  Miljørapporter fremlægges på Miljö- och hälsoskyddskontoret i Ljungby.
-  ATAB-Trappan AB har miljø- og arbejdsmiljøpolitik.
-  ATAB-Trappan AB arbejder ifølge ISO 9001
-  Interne kontroller sker fortløbende
-  Arbejdet med miljøledelsesprogrammer ifølge ISO 14001 fortsætter.
-  Virksomheden er tilsluttet REPA-registret.

Produkterne
Trappen og balustraden består af massivt træ. Træsorter som fortrinsvis bruges er fyr, birk, bøg, eg, ask og løn. For samtlige anvendte træsorter garanteres genplantning.

Fremstilling
Produkterne fremstilles med et højt teknisk niveau kombineret med lang håndværksmæssig tradition. Træspildet, som fremkommer ved fremstillingen, genvindes til energi for vores produktion. De udslip som foretages er fra støv og røggasser fra fast-brændstofanlægget. Der bruges ingen opløsningsmidler, da vi arbejder med UV-hærdende lak i produktionssystemet, ATAB-Trappans EcoFinish™.

Anvendelse
Trappemøblerne anvendes i hjem og offentlige miljøer. Möbelfaktas høje krav til bl.a. overflader gælder.

Genvinding
Energigenvinding - Da ATAB-Trappans trapper er fremstillet helt af træ kan 100% genvindes som energi.
Deponering - Træ er et biologisk materiale, som med tiden nedbrydes i naturen af de mikroorganismer som normalt forekommer i et balanceret økosystem.

ATAB-Trapper, Lundevejgård, Lundevej 13, Hove, 2765 Smørum
Tlf. +45 46 76 27 00. E-post. info@atab-trapper.dk